Kosmetická konference

Kosmetickou konferenci Face Day pořádá organizace Via medicina, z.ú. podporující vzdělávání v oblasti medicíny, péče o tělesné i duševní zdraví. Jako organizátoři vynikáme mnohaletými zkušenostmi získanými při zajišťování postgraduálního vzdělávání lékařů a sester.

 

Vycházíme-li z celostního přístupu ke zdraví, nelze péči o vzhled opomíjet. Nejen každá žena touží po tom být krásná. Pocit půvabu je spjatý s duševním i tělesným zdravím a my bychom rádi podporovali vzdělávání pracovníků v kosmetických oborech, kteří pomáhají pečovat o přirozenou krásu všech, u nichž si získají důvěru.

 

Velmi mile nás překvapil projevený zájem o rozvíjení znalostí kosmetiček, které chtějí být ve své praxi také vynikajícími poradkyněmi. Protože systém celoživotního vzdělávání v oblasti kosmetické péče není v České republice příliš dostupný, rozhodli jsme se přidat ruku k dílu. Ideu budeme nadále rozvíjet skrze Kosmetickou akademii, organizační složku Via mediciny, z.ú., sloužící k odbornému vzdělávání pracovníků v oboru kosmetika.

 

Kosmetickou konferenci Face Day připravujeme především pro kosmetičky a prioritně klademe důraz na odborný program. Při jeho tvorbě spolupracujeme s dermatology, lékaři z oblasti estetické medicíny, hygieniky, experty ve vedení kosmetických salónů, právními poradci, se zkušenými kosmetičkami a vizážistkami. Součástí konference je také prodejní výstava partnerů akce, díky které uvidíte nejnovější trendy z oboru a nakoupíte za zvýhodněné ceny. Vždy se postaráme o vaše pohodlí a pro všechny účastníky zajistíme občerstvení mezi přednáškovými bloky. Rádi vyslyšíme vaše připomínky a zajistíme, aby v přednáškách zaznívalo to, co vás zajímá!

 

Rádi bychom vám všem poděkovali za účast a projevenou přízeň.

Velmi se těšíme na naše další příjemná setkání!

Brno / 3. listopadu 2016

<>23 - 23x

Brno / 18. září 2015

<>15 - 15x

Praha / 22. května 2015

<>15 - 15x

Brno / 11. září 2014

<>15 - 15x

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
A REGISTRACE:

Via Medicina, z.u.,
Lazecká 297/51

779 00 Olomouc

 

Mgr. Vendula Pávková
777 714 679

pavkova@viamedicina.cz

Facebook: